layoutelementlayoutelement
 

Netværksmøder

Åben Dialog netværksmøde samler de nærmeste vigtige personer omkring borgeren, både fra det private- og det professionelle netværk.

Mødet styres af en mødeleder, der skal sikre gode og trygge rammer, for at en dialog om situationen kan finde sted. Alles udsagn og oplevelse af situationen, er vigtige og kan være med til at skabe forståelse og mening.

Mødets form giver god tid til at lytte og måske kommer der nye ting frem som giver en større forståelse af situationen.

Der er ikke på forhånd fastsat en dagsorden - denne skabes af mødedeltagerne i starten af mødet. Det betyder, at der tales om det, der er vigtigt for deltagerne netop nu.

 

Åben Dialog netværksmøde kan sætte gang i nye refleksioner, også efter et møde.

Det kan derfor være godt at afholde flere møder, således at der kan arbejdes videre med de nye tanker, perspektiver og ideer der er kommet til efterfølgende.

 

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Anne Mette Ryhl

Projektmedarbejder


Tlf.: 24993521
E-mail: anmra@horsens.dk