layoutelementlayoutelement
 

Tilgangen

Ved at fremme dialog blandt borger og borgers netværk muliggøres forandring. Gennem dialog får borgeren og netværket mulighed for at opdage og opbygge ressourcer, så borgeren opnår øget handlekraft.

Åben Dialog bygger på, at menneskers krise, problemer, udfordringer opløses gennem dialog og refleksion, der gør det muligt at tilvejebringe nye fælles forståelser, fortællinger og forandringer.

For at sikre at borgeren bliver hørt og inddraget i alle faser, er dialog omdrejningspunktet både på netværksmøder og i den løbende kontakt med borgeren.

En dialogbaseret tilgang forudsætter, at man lytter - undersøgende – til de udsagn, der kommer, at man forholder sig til hvad den anden egentlig siger, ud fra en spørgende, undrende og undersøgende tilgang, hvor ens egne tanker og ideer forsøges lagt til side.

I Åben Dialog samtaler har ingen patent på sandheden og alles bidrag vægtes med lige stor gyldighed og vigtighed.

Indholdsansvarlig Birgit Høst Secher, bhs@horsens.dk  
For yderligere oplysninger kontakt
Anne Mette Ryhl

Projektmedarbejder


Tlf.: 24993521
E-mail: anmra@horsens.dk