layoutelementlayoutelement
 

Hvad siger borger

  • Metoden hedder Åben Dialog - netop fordi, dialogen er åben. Som deltager oplever man en involvering modsat møder, hvor der kun informeres.
  • Der er ikke en fastlagt dagsorden på forhånd - En dagsorden skabes ud fra, hvad hver enkelt finder vigtigt lige nu.
  • Når mødet foregår i dialog, skal man ikke hjem og taget diskussionen om dette og hint - drøftelserne er taget undervejs og man har afdiskuteret det, der var relevant. 
  • I netværksmøder er og opleves alle deltagerne som lige vigtige. Der er flere følelser med i spil og alle siger noget.
  • Formen resulterer ofte i nogle andre og mindre fastlåste tanker, åbner perspektiver og giver deltagerne en fornemmelse af, hvordan det er at være i den andens situation
  • "Mødelederen var lige som en tolk, der fik os begge til at forstå."