layoutelementlayoutelement

Baggrund

Menneskelige relationer udgør en uerstattelig ressource.

Det sociale netværk har stor betydning for det enkelte menneske, der har udfordringer. Netværket er en ressource, der kan bruges som et element i at komme sig. .

Det er vigtigt, hvordan vi møder hinanden som mennesker, ligesom det har betydning, at vi er medskabere af hinandens liv og sociale sammenhænge.

Læs mere om baggrunden for åben dialog :

 

De gode historier

Guldkorn flyver rundt i lokalet på Ternevej 58 - et fælleshus, der fungerer som aktivitets- og samværstilbud.

Borgere har mærket et holdningsskifte hos personalet, der har som mål, at borgerne er selvhjulpne og aktive. Borgerne siger, vi:

  • Løser selv konflikter
  • Er gode til at tage imod nye
  • Trækker på hinandens ressourcer
  • Får mange netværk
  • Har et usædvanligt godt naboskab

 

Se korte videoklip med borgerne her:

 

Åben Dialog i Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte

I Horsens kommunes område - Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte (HPS) - ønsker vi at benytte Åben Dialog tilgangen til ALLE borgere.

  • Alle skal føle sig set, hørt og forstået

  • Det private netværk ses som en vigtig ressource.

  • Borgerens netværk, det private og det professionelle inddrages aktivt i indsatsen
  • Alle skal have mulighed for at sige deres bekymringer, tvivl og undren højt

  • Alle beslutninger træffes i åbenhed, sammen med borger og netværk

Åben Dialog tilgangen

Det enkelte menneske er unikt og er ekspert på sit eget liv.

Forandringer og løsninger opstår gennem netværk og ændrede måder at tale sammen på. 

Læse mere om tilgangen her

Hvad siger borger


Åben Dialog - netværksmøder

Åben Dialog netværksmøde sætter gang i nye refleksioner.

 

Det kan være godt at holde flere møder, således at der kan arbejdes videre med nye tanker, perspektiver og ideer.

Mere om netværksmøder

Kontakt

Anne Mette Ryhl, mobil 24993521, email: anmra@horsens.dk

 

eller

 

Marianne Sølager Jacobsen, mobil 24993523, email: masja@horsens.dk  

 

layoutelementlayoutelement